Членство в СФСМВР

Pic

Документи

Обучения

Защо и как да станете член на СФСМВР?

Станете член на най-големия синдикат в България за привилегии като служител на МВР. Симпатизанти могат да споделят идеите на Федерацията без да работят в МВР. Получете информация в…

Членство в СФСМВР
Членство

Какво ми дава синдикатът?

Основната цел на СФСМВР е отстояването на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения.

Back to top