Извънреден федеративен съвет

УС на СФСМВР свиква ИФС на СФСМВР на 15 и 16 февруари 2024 г. , който започва в 13:00 часа в Централен военен клуб в град София.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


На основание чл. 26, ал. 1 от Устава на СФСМВР, Управителният съвет на
СФСМВР, съгласно свое решение взето по реда на чл. 29, ал. 1 от Устава на СФСМВР
на проведено заседание на 13 и 14 януари 2024 г., свиква по своя инициатива Извънреден Федеративен съвет на СФСМВР на 15 и 16 февруари 2024 г.. 

Той ще се проведе в гр. София, Централен Военен клуб.

Начален час 13.00ч. на 15.02.2024 г.

Дневен ред 

1. Организационни
2. Разни
3. Тържествено отбелязване на 15 г. от учредяването на СФСМВР

УС на СФСМВР

Back to top