Покана за Федеративен съвет

Федеративният съвет ще се проведе на 22 и 23 юни 2024 г., в град Трявна, а началото е 13:30 часа на 22 юни 2024 г.

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


На основание чл. 24а, ал. 1 и ал. 2 пр. първо от Устава на СФСМВР и чл. 6 ал. 1,
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР,
Управителният съвет на СФСМВР, съгласно свои решения взети по реда на чл. 29, ал. 8
и ал. 8а от Устава на СФСМВР отразени в Протокол № 20Н от 10.05.2024г. и Протокол
№ 21Н от 17.05.2024г. , свиква по своя инициатива редовно заседание на Федеративния
съвет на СФСМВР на 22 и 23 юни 2024 г. в гр. Трявна, хотел „Калина палас“, начален
час 13.30ч. на 22.06.2024 г. със следния дневен ред:


1. Изслушване на текущ отчет на дейността на УС
2. Изслушване на текущ отчет на дейността на ФКК
3. Насоки за дейността на Федерацията
4. Организационни въпроси

УС на СФСМВР

Back to top