Покана за IX-та национална конференция на СФСМВР

Национална конференция на СФСМВР ще се проведе за времето 24-26 ноември 2023 г. в гр. Пловдив

На основание чл. 23а, ал. 2, вр. ал. 1 от Устава на СФСМВР, Управителния съвет на СФСМВР свиква по своя инициатива, редовна Национална конференция на СФСМВР, която ще се проведе за времето 24-26 ноември 2023 г. в гр. Пловдив, хотел Рамада Пловдив Тримонциум, с начален час 14.00 ч. на 24.11.2023 г. при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС 
  2. Отчет на ФКК 
  3. Приемане и изключване на индивидуални и колективни членове 
  4. Изменения и допълнения на Устава на СФСМВР 
  5. Насоки за развитие на СФСМВР 
  6. Организационни въпроси 
  7. Избор на УС 
  8. Избор на ФКК 
  9. Приемане на бюджет за следващ период
  10. Разни

 

Back to top