Заседание на УС

Председателят на УС на СФСМВР свиква заседание на 13 и 14 януари 2024 г. , което ще се проведе в град София. Проектът на дневен ред предвижда то да се проведе в две точки - организационни…

Уважаеми колеги,

На основание чл. 29 (1) от Устава свиквам редовно заседание на УС на СФСМВР на 13 и 14 януари 2024 г., с начало 13:00 часа на 13.01.2024 г. в гр. София, централен офис на СФСМВР, при следния проект за дневен ред:

1. Организационни

2. Разни

 

Илия Кузманов

Председател на УС на СФСМВР

Back to top