Проекти

Pic

Социалният диалог в Сектор Сигурност: нови предизвикателства, експертиза и инструменти!

Минимални стандарти за максимална сигурност

Професионалният стрес

Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд.

Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд

Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място

Back to top