За нас

Информация за СФС МВР

Синдикалната фередерация на служителите в МВР е най-голямата синдикална организация в страната. Основана е през м. февруари 2009 г., непосредствено след спонатанните полицейски протести…

Pic

 

ЦЕЛ

Основната цел на СФСМВР е да отстоява и защитава основните социално-икономически и трудови интереси и права на своите членове. Работим в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността и др.

За нас
Подкаст

Питай СФС МВР

Първият ни епизод стартира с темата за политическото влияние в МВР и как то се отразява на условията на работа на служителите. Гости са Валентин Попов, председател на УС на СФСМВР и…

За нас
Федерацията

За федерацията

Синдикалната фередерация на служителите в МВР е най-голямата синдикална организация в страната. Основана е през м. февруари 2009 г., непосредствено след спонатанните полицейски протести…

За нас
Федерацията

Синдикални дружества

Синдикалната фередерация на служителите в МВР е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през м. февруари 2009 г., непосредствено след спонатанните полицейски…

За нас
Федерацията За нас

История

Синдикалната фередерация на служителите в МВР е най-голямата синдикална организация в България. Основана е през м. февруари 2009 г., непосредствено след спонатанните полицейски протести…

За нас
Федерацията

Нашите позиции

За нас
Федерацията

Управителен съвет

Управителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията в периода между две Национални конференции.

За нас
Федерацията

Федеративна контролна комисия

Контролната дейност в СФСМВР се извършва от Федеративна контролна комисия (ФКК).

Back to top