Заседание на УС

Председателят на УС на СФСМВР свиква заседание на 21 юни 2024 г. , което ще се проведе в град Трявна. Проектът на дневен ред предвижда то да се проведе в три точки - подготовка за ФС,…

Уважаеми колеги,

На основание чл. 29 (1) от Устава свиквам редовно заседание на УС на СФСМВР на 21 юни 2024 г., с начало 15:00 часа  в гр. Трявна, х-л Клина Палас, при следния проект за дневен ред:

1. Подготовка за ФС

2. Организационни

3. Разни

Илия Кузманов

Председател на УС на СФСМВР

Back to top