Заседание на УС

Председателят на УС на СФСМВР свиква заседание в периода 29 - 31 май 2024 г. , което ще се проведе в град Варна. Проектът на дневен ред предвижда то да се проведе в две точки - организационни…

Уважаеми колеги,

На основание чл. 29 (1) от Устава свиквам редовно заседание на УС на СФСМВР на 29, 30 и 31 май 2024 г., с начало 17:30 часа на 29.05.2024 г. в гр. Варна, х-л Корал, при следния проект за дневен ред:

1. Организационни
2. Разни

Илия Кузманов

Председател на УС на СФСМВР

Back to top