История

История на СФС МВР

Синдикалната фередерация на служителите в МВР е най-голямата синдикална организация в България. Основана е през м. февруари 2009 г., непосредствено след спонатанните полицейски протести…

Pic

Към настоящия момент в СФСМВР членуват над 12 000  служители на МВР - както държавни служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност в МВР.

СФСМВР е единствената синдикална организация в България, представила и настояваща за приемане на визия за устойчива реформа на МВР, която да се планира и реализира с активното участие на българските граждани и служителите във ведомството. 

 

История
История

ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА СФСМВР ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 10 ГОДИНИ

Съставът на УС и уставът на СФСМВР са се променяли динамично през първите години от нейното създаване, а първата извънредна Конференция за промяна състава на УС се провежда на 19 декемвви…

История
История

СФСМВР: 2009 г.

През 2009 г. СФСМВР организира най-големия протест на служители в МВР в съвременната история на Република България, в която протестиращите символично „погребват МВР“, а в края на…

История
История

СФСМВР: 2010 г.

През тази година започва работата на Съвета по условия на труд, а единствените предложения, които са внесени и съответно приети са на СФСМВР. Благодарение на СФСМВР се официализира…

История
История

СФСМВР:2011

Един от знаковите успехи на СФСМВР през тази година е свързан със спиране на процеса на вливане на МИ-МВР във ВМА, което би лишило от досъп до здравни услуги голяма част от работещите…

История
История

ПРЕДИСТОРИЯТА НА СФСМВР

В края на 2008 година в няколко специализирани форума – policeba4ka.com, policeBG.com, Policebg.free.bg и в интранет мрежата на МВР, служителите започват да изразяват своето недоволство…

История
История

УЧРЕДЯВАНЕТО НА СФСМВР

СФСМВР е учредена от 86 служители в МВР на 15 февруари 2009 година в град Стара Загора. По това време в полицейските форуми се уточнява, че това ръководство е временно избрано, тъй…

История
История

СФСМВР: 2012

2012 година започва със сериозна доза напрежение за СФСМВР и е една от най-трудните в историята на Федерацията, не само защото неглижирането от страна на Правителството и липсата на…

История
История

СФСМВР: 2013

През тази година МВР продължава да води "война" със СФСМВР, а една от формите на тази война е отказът от страна на Министерството да събира членския внос, с което се опитва да доведе…

История
История

СФСМВР: 2014

Back to top