Позиция на СФСМВР

Повече от две години МВР се управлява от политически фигури, на които се налага СФСМВР да обяснява какво представляват социалният диалог и мир!

Pic

Повече от две години МВР се управлява от политически фигури, на които се налага СФСМВР да обяснява какво представляват социалният диалог и мир!

Back to top