Федеративна контролна комисия

ФКК

Контролната дейност в СФСМВР се извършва от Федеративна контролна комисия (ФКК).

Pic

Броят на членовете и нейният състав се избира на Национална конференция, а мандатът е двугодишен. 

 

Членовете на ФКК на СФСМВР са:

Силвия Радулска - Председател

Иван Янулов- Заместник - председател на ФКК

Георги Анастасов - Член на ФКК

Пролетка Миховска - Член на ФКК

Васко Димитров - Член на ФКК

Радмил Георгиев - Член на ФКК

 Николай Ников - Член на ФКК

Back to top