Работен семинар

Проведе се работен семинар в рамките на проект  "Социалният диалог в сектор сигурност: нови предизвикателства, експертиза и инструменти“ (договор № 2021/336393) финансиран от Иновация Норвегия, в който участие взеха членовете на Управителния съвет и Федеративната контролна комисия на СФСМВР, представители на изпълнителната, законодателната власт и експерти към парламентарно представени партии и коалиции. 

В рамките на работния семинар бяха обсъжданията за участия в процеса на взимане на решения и новите форми и формати за провеждане на социален диалог. 


Back to top