Защо и как да станете член на СФСМВР?

Станете член на най-големия синдикат в България за привилегии като служител на МВР. Симпатизанти могат да споделят идеите на Федерацията без да работят в МВР. Получете информация в…

Pic

За да станете член на най-големия синдикат в България и да се ползвате от всички привилегии на своето членство, разпечатайте, попълнете и внесете лично в своето Синдикално дружество  Заявление за членство и Заявление за удръжка на членски внос. Можете да откриете и свалите двата документа по-долу на тази страница.

Членове на СФСМВР могат да бъдат само и единствено служители на МВР. 

Всички, които споделят целите и идеите на Федерацията, но не работят в МВР, могат да станат симпатизанти. Детайлна информация за това можете да получите във всеки офис на СФСМВР. 

Back to top