Закони и стратегии

Закони и стратегии

Pic

В тази секция публикуваме всички актуални закони, правилници и стратегии, които засягат дейността на служителите в МВР.

Документи

Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за Министерството на вътрешните работи
Стратегия на Министерството на вътрешните работи за безопасност на движението по пътищата (2021 г. - 2030 г.)
Стратегия на Министерството на вътрешните работи за безопасност на движението по пътищата (2021 г. - 2030 г.)
Стратегия за превенция на престъпността 2021 - 2030 г
Стратегия за превенция на престъпността 2021 - 2030 г
Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020 - 2025 г.
Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020 - 2025 г.
Национална стратегия по миграция на Република България 2021 - 2025 г.
Национална стратегия по миграция на Република България 2021 - 2025 г.
Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г.
Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г.
Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България 2018 - 2030 г
Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България 2018 - 2030 г
Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г.
Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г.
Стратегия за развитие на човешките ресурси в Министерство на вътрешните работи през периода 2019-2025 г.
Стратегия за развитие на човешките ресурси в Министерство на вътрешните работи през периода 2019-2025 г.
Back to top