Учредяване на БАССОС (BATUPSO)

На 9 май 2023 г. в  София бе учредена Балканска асоциация на синдикати на служителите в обществената сигурност. 

"Имаме дълга поредица от общи проблеми, част от тях вече преодоляхме- например промяната в заплащането на нощния труд", каза при учредяването президентът на Конфедерацията на труда (КТ) “Подкрепа” Димитър Манолов.

Асоциацията ще се занимава с решаването на различни проблеми - общи за балканските страни, посочи председателят на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов.

Според него необходимостта от учредяване на асоциацията определя и сферата на дейността ѝ - сътрудничество при защита на социалните, професионалните и икономическите права и интереси.

Асоциацията ще предложи на министрите на вътрешните работи на представените в нея държави споразумения за сътрудничество.

На първото заседание бе приет Устав на асоциацията. Първи председател на ротационен принцип за една година ще е Мариян Кицев - ръководител на полицейския синдикат в Северна Македония, после също за година председател ще е Валентин Попов (председател на СФСМВР), а последен в тригодишния мандат ще е  Василе Зелка - председател на най-големия румънски полицейски синдикат.

В учредяването на асоциацията участват България, Албания, Косово, Румъния, Република Северна Македония, Черна гора. 

 


Back to top