VIVACOM

Как да платя?

#1 - Плати с Pay By Vivacom

✓ Изтегли мобилното приложение Pay by Vivacom от тук и следвай стъпките, за да се регистрираш;


Направи справка за сметката си, кликни иконката на Pay by Vivacom, която е до сумата за плащане:


✓ Ако проверяваш от мобилен телефон – използвай браузър Chrome и Pay by Vivacom веднага се отваря, за да потвърдиш плащането с ПИН или биометрия.


✓ Ако проверяваш от лаптоп или десктоп – се визуализира QR код, който да сканираш през Pay by Vivacom -> таб Плащания -> бутон QR код.


Всичко за Pay by Vivacom ще откриеш тук. Виж повече за процеса на регистрация тук и тук и тук .

Плати online с Pay by Vivacom
#2 - Чрез каса на Easypay
- На каса в EasyPay можете да плащате сметката си само за последната излязла фактура /не са получава натрупване на задължения по фактури, ако имате стари незаплатени такива. Стари задължения се плащат само през банка ДСК/.
- Необходима информация, която да съобщите на касата, за да може служителят да намери номера и конкретната сумата : „желая да заплатя задължение към Синдикална федерация на служителите в МВР …номера е ………“
Задълженията за последно излязла фактура се подават към EasyPay на 1-во число на месеца след 12ч. и стоят налични до последно число на месеца, след което се подават данните за следващ отчетен период.
Пример: Засичане на телефония – 22-ро число на месеца, подаване в сайта на данните за задълженията след 26-то число, изпращане към EasyPay на 1-во число /ако е работен ден/ Отчетен период 22.07.2016г. – 21.08.2016г. – изпращат се към EasyPay на 01.09.2016г. – срок за плащане до 30.09.2016г.

 

#3 - Чрез Банка ДСК

 


Банка ДСК
Сметка номер: BG62STSA93000019032605
IBAN: STSABGSF

- Чрез платежно нареждане в банка ДСК, като основание за плащане се вписват номерата и периода за който се плаща, и имената на титуляра. Не се дължи такса превод!

В полза на - СФСМВР
IBAN на получателя BG62STSA93000019032605
При банка - ДСК
Вносител - Иван Иванов Иванов
Основание за внасяне - 0879111999, M8

  

 

 

Trade Union Federation of the Employees in the Ministry of Interior - TUFEMI

www.sfsmvr.bg

София 1000, ул."Ангел Кънчев" № 2, ет. М

имейл : sfsmvr.vivacom@abv.bg 

За контакт:

00 359 02 983 44 45

00 359 879 00 28 00

         

Back to top