Красимир Костов, член на УС на СФСМВР

Екип от двама души за пожарогасителни и спасителни дейности не е екип. Това решение застрашава живота и здравето на служителите и на хората.

Pic

Екип от двама души за пожарогасителни  и спасителни дейности не е екип. Това решение застрашава живота и здравето на служителите и на хората.

Back to top