Устав на СФСМВР

Pic

Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР)  е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, изграден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, полагащи  труд по  трудово или служебно правоотношение в системата на Министерство на вътрешните работи на Република България и/или в Сектор "Сигурност", обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права. 

Федерацията е независима  от държавни и административни органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения. 

Федерацията е изградена въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна  и финансова самостоятелност на Федерацията, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи. 

В настоящата секция са публикувани всички документи, касаещи организацията на дейност на СФСМВР. 

Back to top