Еп. 2 Професионална подготовка и обучение.

В студиото са Илия Хрисимов и Йоана Колева-Вълова

Pic

Вторият ни епизод е посветен на темата за професионалната подготовка и обучението на служителите в МВР и как това е свързано с мотивацията им за работа.

Гости са Илия Хрисимов, член на УС на СФСМВР и помощник ректор в Академията на МВР и Йоана Колева-Вълова, член на СФСМВР и разследващ полицай.

Ще чуете отговори на следните въпроси:

• По какво се различава подготовката на един западноевропейски полицай от тази на български и доколко първите са повече готови за работата си?

• Какви са най-абсурдните неща, свързни с подготовката на полицаите?

• Какви тестове се минават за физическа подготовка при влизане в системата и впоследствие?

• Как в системата се допускат хора, които стават част от престъпни схеми? Служителите подготвени ли са за борба с реалните обществени проблеми?

• Как се подготввят полицаите за тестовете за физическа подготовка – някой осигурява ли условия за тази подготовка?

• Как се отразява това на мотивацията на служителите?

• Каква реформа е нужна в МВР, за да се преодолеят вече описаните проблеми?

• Какво трябва да се направи от гражданите, служителите и ръководството?

Подкастът "Питай СФСМВР" се реализира, в изпълнение на проект "Социалният диалог в сектор сигурност: нови предизвикателства, експертиза и инструменти“ (договор № 2021/3363939) финансиран от Иновация Норвегия.

Цялата отговорност за съдържанието в настоящия епизод е на СФСМВР и по никакъв начин не отразява официалната позицията на Иновация Норвегия.

Водещи: Александър Куманов и Владимир Станков

Гледайте Епизод 2 на подкаста "Питай СФСМВР!

 

                                                                           

Back to top