Валентин Попов – председател на УС на СФСМВР

Конкурсното начало не означава непременно конкурсен край. Провежданите досега конкурси бяха всичко друго, но не и обективни.

Pic

Конкурсното начало не означава непременно конкурсен край. Провежданите досега конкурси бяха всичко друго, но не и обективни.

Back to top