Позиция на СФСМВР

Върху работата на МВР продължават да тежат три групи проблеми - социалният диалог, материално-техническото осигуряване и материалното благосъстояние на служителите.

Pic

Върху работата на МВР продължават да тежат три групи проблеми - социалният диалог, материално-техническото осигуряване и материалното благосъстояние на служителите.

Back to top