"Просто кажи ДА! – нека хората разберат, че подкрепяш донорството!" (видео)

Епизод 3: Донорството е важно!

Епизод 3 от кампанията на СФСМВР, подкрепена от Dokumentalisti.bg

Последния клип, който СФСМВР направи заедно с Dokumentalisti.bg, като част от кампанията "Просто кажи ДА! – нека хората разберат, че подкрепяш донорството!" дава отговор на един от най-често задаваните въпроси “Мога ли да заявя, че искам да стана донор приживе?” Всъщност - много хора в България не са запознати със законовата норма на страната по темата. Тя не е толкова сложна, но пък е важна, защото иначе се пораждат редица спекулации. Това видео отговаря на най-важните въпроси за това кой, кога, къде и как законово може да стане донор в България. Каква е правната норма? Какво е opt-in и opt-out? Каква е практиката в чужбина? Защо е толкова важно да се говорим ? Отговорите на всички въпроси, ще откриете в настоящото видео.

#ДонорствотоEВажно #ГовориЗаДонорство #ДонорствотоСпасяваЧовешкиЖивоти

Back to top