УС на СФСМВР

В МВР социалният диалог е неефективен, социалните партньори – неглижирани, а служителите и техните права – пренебрегвани.

Pic

В МВР социалният диалог е неефективен, социалните партньори – неглижирани, а служителите и техните права – пренебрегвани. 

Back to top