СФСМВР започва реализирането на втори проект, финансиран от Иновация Норвегия

Проектът "Социалният диалог в Сектор Сигурност: нови предизвикателства, експертиза и инструменти" се изпълнява в партньорство с Fagforbundet и KS.

Pic

Проектът има за цел да популяризира значението и да засили социалния диалог и неговия ефект в българското министерство
на вътрешните работи в новия и променен контекст - политически кризи, инфлация и невъзможност за осигуряване на стабилност и прогнозируемост. 


В рамките на проекта ще се идентифицират промените в начина на провеждане на социалния диалог в сектор "Сигурност" в Норвегия, Холандия, Испания и България, предизвикани от глобалната пандемия, ще се разработи уеб-базирана платформа за обучение (банка от знания) за повишаване на знанията и опита за провеждането на социален диалог в съответствие с идентифицираните нови предизвикателства и добри практики.

Успоредно с това се предвижда да се повиши осведомеността на гражданското общество и представителите на заинтересованите страни за значението и ролята на социалния диалог в сектор  сигурност като се проведе информационна кампания част от която са подкастът "Питай СФСМВР". 

Създаването на обучителна платформа ще осигури устойчив механизъм за обмен на информация между участниците в социалния диалог, обсъждане на мнения и провеждане на консултации.

Проектът се реализира в периода 1 август 2022 - 29 февруари 2024 и е финансиран от Иновация Норвегия. 

 

                                                                                                                                         

Back to top